De drijvende optocht is voor het publiek vanaf de oevers in het hart van de stad te zien. Deze ‘vaartocht van het ongerijmde’ doet recht aan het genie en de vernieuwingsdrang van de kunstenaar Jheronimus Bosch en aan ’s-Hertogenbosch, stad van de levende kunsten. Bosch Parade is door de stad ‘s-Hertogenbosch aangemerkt als belangrijk onderdeel van de legacy van het Jheronimus Boschjaar 2016

Internationale aandacht

In de afgelopen jaren is Bosch Parade 7 keer georganiseerd. In 2016 trokken de 18 kunstprojecten ruim 20.000 bezoekers over 3 uitvoeringen. De beelden van Bosch Parade gingen viraal, met ruim 4 miljoen views en een eigen versie door de New York Magazine met Amerikaanse voice-over. Nog steeds komen internationale verzoeken binnen om de vakantieplanning op Bosch Parade af te stemmen.

Korte terugblik

Het evenement was een van de succesonderdelen van het Bosch500 programma en werd het volledig vanuit die middelen vrij toegankelijk gerealiseerd. Vanuit deze goede uitgangspositie werkt Stichting Bosch Parade sinds 2017 aan een duurzame doorstart met een nieuw plan van aanpak, noodzakelijk om het evenement artistiek, organisatorisch en financieel te realiseren.

ANBI status

Stichting Bosch Parade heeft een culturele ANBI-status gekregen. Daarvan kun je ook profiteren wanneer je een donatie aan ons doet! De overheid stimuleert namelijk het doneren aan culturele instellingen middels extra belastingvoordeel.

>> Lees hier meer over schenkingen en ANBI status