Walking on Water

waterwandelaar-700x270_

Bert Vogels, beeldend kunstenaar

‘It’s impossible. But doable.’, zegt Sean Connery in de film Entrapment. Het is onmogelijk, maar te doen: een onuitvoerbare taak, een buitengewone opdracht – het kan, als je er maar in gelooft. En dus gaat Bert Vogels over water lopen. Om te bewijzen dat het onmogelijke mogelijk is.

Inspiratie

Jheronimus Bosch’ Marskramer was Bert’s inspiratiebron voor Walking on Water. De korf op de rug van de landloper (of de verloren zoon, zoals hij ook wordt gezien) wordt als een blok marmer dat hij over het water moet slepen. Een ongerijmdheid en verwijzing naar het Christelijke geloof die we vaker in Jheronimus’ werk zien. 

DeMarskramer

In samenwerking met: Franka van Hoof (performance), Joost van Wijmen (kostuums), Henri Hendriks