De Verzoeking van de heilige Antonius

4_BP14_VerzoekingvandeheiligeAntonius

Tineke Goemans, Beeldend kunstenaar
Willemijn Smeets, theatermaker

In de Verzoeking van de heilige Antonius probeert Antonius te ontsnappen aan zijn verleidingen. Zijn demonen zitten in een monster van deze tijd, drie aan elkaar gekoppelde auto’s. Monsters die dood en verderf èn vuile lucht zaaien, maar ook voor plezier, spanning en gemak zorgen; een altijd terugkerend conflict.

De weg loopt omhoog naar het licht en de hoop en Antonius klautert daar moeizaam tegenop. Hij wordt echter steeds weer teruggetrokken door de verleidingen. Hij schreeuwt zijn wanhoop uit.

De kwelgeesten in de auto’s zijn muzikanten. Zij toeteren en blazen wellustig en pesterig richting de arme Antonius. Rondreizende muzikanten stonden in de middeleeuwen in een zeer slecht daglicht, ze werden gezien als handlangers van de duivel.

Inspiratie Verzoeking van de Heilige Anthonius door Jheronimus Bosch

Inspiratie
Het drieluik de ‘Verzoeking van de heilige Antonius’ van Jheronimus Bosch is de uitbeelding van het innerlijk conflict tussen wens en verbod, tussen een betere en een slechtere ik. We zien Antonius omringd door heksen en demonen. Heksen en ander gespuis razen door de lucht, een dorp wordt platgebrand, een heksensabbat (zwarte mis), aan de rand van een vijver, maar ook wellust en vraatzucht. De arme Antonius moet zien te ontkomen  en niet te bezwijken voor de vele verleidingen.

Met medewerking van Opis Helpt, Matthias van Nispen, Loes van der Staak, Hein Remmers en de Heineken Fanfare.

FACEBOOK DE VERZOEKING

Tineke Goemans

Willemijn Smeets

Heineken Fanfare

Opis Helpt