Archief: Projecten 2012

Sirene

Sirene

Sirene is een project van Rik Verstrepen

Sirene is een multimediaspektakel met muziek en vuurinstallaties. Rik Verstrepen en Gert Torck herlazen Homeros’ Odyssee, en zagen in het fragment met de Sirenen een metafoor voor de kracht van muziek, het onontkoombare van de klank. Met de composities die hieruit voortvloeiden, kwam het idee om deze muziek te presenteren in een bijzonder decor. Het thema van “De verzoeking van Sint-Antonius” inspireerde tot een vertaling van het project voor Bosch Parade: ze maakten de hel op aarde. In de schilderijen van Bosch zag je veelal  muziekinstrumenten zoals de luit en een middeleeuwse gitaar, die metafoor stonden voor slechte aardse verleidingen. Muziek stond in de tijd voor aardse vuiligheid en afleiding van waarvoor je op aarde was.

Muziek staat dan ook centraal in ‘Sirene’. Een sloep met drie zangeressen wordt omgeven door een bad van klanken, gezongen door zowaar een drijvend koor dat de sirenen in bekoring probeert te brengen: het kluizenaarschap van de sirenen op de boot wordt op de proef gesteld door aardse verlokkingen verklankt door het koor. 2 Trompetten dirigeren de beproevingen vanop de kade, en bij momenten brandt  het Hellevuur…..