Samenvoeging Bosch Parade Café en Bosch 500 Café

Bosch Parade Café, 12 november

Sinds de start van Bosch Parade wordt met regelmaat een Bosch Parade Café georganiseerd. Omdat 2016 nu in aantocht is en er steeds meer activiteiten worden ontplooid om dat jaar luister bij te zetten is er sinds het voorjaar van 2014 ook een Bosch 500 café. Per ingang van dit nieuwe seizoen is besloten beide café avonden in elkaar te vlechten.Het Bosch 500 Café is de ontmoetingsplaats voor iedereen die iets in de aanloop of in 2016 gaat ondernemen rond Jheronimus Bosch. Elke café avond is er ook aandacht voor aspecten van Bosch Parade. Kijk hier voor de data van de cafés.