Publieksvoorzieningen

Vrijwel overal langs de route kun je plaatsnemen langs de vestingmuur of in het groen. Op het Stadsbalkon ter hoogte van de Berenwoutstraat en in het gras van de taluds is plaats om op eigen stoeltjes of kleedjes de parade te bekijken.

Informatie
Langs de route vindt u informatiekiosken waar u terecht kunt voor programmaboekjes van Bosch Parade en informatie over Bosch 500. Ook worden aan de oevers van De Dommel door onze vlijtige vrijwilligers programmaboekjes uitgedeeld. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage (adviesprijs € 2,-) ter investering in Bosch Parade 2017. Let wel, de in het programmaboekje opgenomen volgorde van de parade is onder voorbehoud en kan om technische of artistieke reden door de organisatie worden aangepast.

Toiletten
Aan de kade worden tijdelijke toiletten geplaatst die gratis beschikbaar zijn. Kijk op de plattegrond om te zien waar u deze kunt vinden.

Eten en drinken
Neem gerust uw eigen drankje en hapje mee voor tijdens de parade, maar laat eventueel afval netjes achter in de daarvoor bestemde bakken langs de route.

EHBO
Er is EHBO langs de route aanwezig en mocht er iets aan de hand zijn dan kunt u melding doorgeven via de informatiekiosken.