Praktisch

Bijna is het zover, wij kunnen niet meer wachten!
Bosch Parade steekt van wal op:

  • Donderdag 16 juni 2016 om 20.00u
  • Zaterdag 18 juni 2016 om 17.00u
  • Zondag 19 juni 2016 om 15.00u

Vanaf een uur voor aanvangstijd vindt een voorprogramma plaats op en langs het water.

Gratis
Vrijwel overal langs de route kun je plaatsnemen langs de vestingmuur of in het groen. Op het Stadsbalkon ter hoogte van de Berenwoutstraat en in het gras van de taluds is plaats om op eigen stoeltjes of kleedjes de parade te bekijken.