Ambitie

BP16_Ambitie

We vinden carnaval geweldig, maar willen zelf geen drijvend Oeteldonk zijn. Evenmin staat ons een middeleeuwse versie van ‘Te land, ter zee en in de lucht’ of een Disney Parade voor ogen.. Wat Bosch Parade wel is? Een onorthodoxe processie met een knipoog, waarin hoge kunst en volkskunst in elkaar overvloeien. Bron van inspiratie zijn de werken en het gedachtegoed van Jheronimus Bosch.

Het is onze ambitie dat Bosch Parade uitgroeit tot een nationaal evenement, dat ook deelnemers van buiten de stad en regio trekt. Bovendien is er de intentie om – op termijn – ook kunstenaars uit Bossche zustersteden tot deelname te verleiden. Misschien zelfs makers uit Europese steden waar werk van Jheronimus Bosch hangt. Daar gaan we voor!