Achtergrond

Sinds 2010 levert Bosch Parade jaarlijks een hedendaagse stoet van kunstzinnige creaties die in de maand juni een route over Bossche wateren afleggen. Professionele makers – beeldende kunstenaars, vormgevers, componisten, regisseurs, choreografen etc. – putten inspiratie uit werk en gedachtegoed van Jheronimus Bosch en vertalen dat naar hun eigen idee. De creaties die daaruit ontstaan worden in samenwerking met amateurkunstbeoefenaars, (sport-)verenigingen en enthousiaste vrijwilligers gerealiseerd. Het publiek kan de drijvende, peddelende en wadende optocht vanaf de oevers gadeslaan. 

Mede grondlegger van Bosch Parade Bart van Dongen formuleerde in 2009 een visioen:

‘In ’s-Hertogenbosch heerst een kunstenklimaat waar op een hoog professioneel niveau wordt gewerkt. Er wordt in de stad ontwikkeld, gebouwd, gerepeteerd, geproduceerd en getoond. Er worden ontwerpen gemaakt door kunstenaars die geïnspireerd zijn op het gedachtegoed van Jheronimus Bosch.  Bosch Parade komt tot stand doordat professionals samen met amateurs en vrijwilligers werken aan het realiseren en uitvoeren van nieuwe kunstwerken.

Er is een productieklimaat waar kunstenaars (grote) werken realiseren onder professionele condities. Waar deskundigheid bevordering plaats vindt bij amateurs, jongeren en andere vrijwilligers. Waar bewoners van de stad ‘s-Hertogenbosch betrokken zijn bij het realiseren van de stoet op het water omdat het hun tocht is. Deze betrokkenheid heeft zijn sociale weerslag. De stad is weer een beetje meer van de bewoner.

De bevordering van deskundigheid ontstaat doordat vrijwilligers bouwen en repeteren onder leiding van een professional. Niet een keer maar jarenlang. Dit geldt ook voor de amateurkunstwereld. Naast de directe relatie met een professional als bijvoorbeeld de dirigent van het koor breidt de ervaring met andere professionals uit. Men leert meer gedachtewerelden en werkwijzen kennen. Men speelt op een steeds hoger niveau mede omdat er een gezonde concurrentie ontstaat door elkaar te vergelijken. Deze wedijver speelt ook voor de bouwers.

In de stad zijn plaatsen waar kunstenaars de ontwerpen voor Bosch Parade realiseren. Daar bouwen vrijwilligers en amateurs aangestuurd door deskundigen. Dit zijn bijvoorbeeld gepensioneerden die hun deskundigheid inzetten. De expertise van deze mensen ligt bijvoorbeeld in constructiewerk, metaal-  en/of houtbewerking.

De werkplaatsmeester zet zijn deskundigheid in om met jongeren en andere vrijwilligers onder auspiciën van de kunstenaar het werk te verwezenlijken. Hierin wordt samengewerkt met middelbare scholen en beroepsopleidingen.

De repetitielokalen in de stad zijn bevolkt door verenigingen en individuen die bezig zijn om onder leiding van een kunstprofessional nieuw werk in te studeren. Er wordt gewerkt aan een choreografie, compositie, tekst en theatrale handeling. De deelnemers komen uit de dans-, muziek-, theater-  en sportwereld. In de loop der jaren is ervaring en kundigheid opgebouwd door regelmatig mee te werken aan Bosch Paradeproducties .’