Nog een jaartje wachten…

Het was ons streven om Bosch Parade over het Jeroen Bosch jaar 2016 heen te tillen. En dat is gelukt: Bosch Parade blijft in de vaart! Daar hebben al jullie lieve berichtjes en schietgebedjes enorm bij geholpen. Het is echter niet gelukt om tijdig voldoende middelen bij elkaar te krijgen voor een parade op het water dit jaar. Om kunstenaars en deelnemers nu een go te kunnen geven voor de uitwerking van hun kunstprojecten, hadden we op dit moment al meer zekerheid moeten hebben, en die is er helaas niet. Daarom is Bosch Parade pas weer in juni 2018 te bewonderen vanaf de oevers van de Dommel in ’s-Hertogenbosch.

Er heeft lang onzekerheid bestaan over de toekomst van Bosch Parade. Al sinds 2015 zijn we met gemeente ’s-Hertogenbosch en Stichting Jheronimus Bosch 500 in gesprek over de continuïteit van het evenement na het Bosch-jaar in 2016. Wij als organisatie hebben daarin steeds aangedrongen op snelle besluitvorming, omdat een eventuele gemeentelijke bijdrage aangevuld zal moeten worden met bijdragen van fondsen en sponsoren en die blijven afwachtend zolang er geen duidelijk financieel fundament ligt.

Stichting Tijdvaarders – de stichting die de verantwoordelijkheid voor de organisatie van Bosch parade overgenomen heeft van Stichting Jheronimus Bosch 500 – heeft inmiddels moeten concluderen dat het niet meer verantwoord is om nog dit jaar een Parade te realiseren. In juni 2017 zal hedendaagse stoet van kunstzinnige creaties dus uitblijven. Er is op deze korte termijn geen zekerheid meer te verkrijgen over een dekkende begroting. Diverse fondsen kunnen pas na 1 april uitsluitsel geven over een eventuele bijdrage. Dat is te laat om kunstenaars en organisaties groen licht te geven voor de realisering van de projecten.

De stichting heeft ervoor gekozen om met een gedegen voorbereiding en financiering vanaf 2018 Bosch Parade weer over Bossche wateren te laten gaan. Dan kan een Parade worden georganiseerd van voldoende kwaliteit en met voldoende participatie vanuit de bevolking.

Afhankelijk van de besluitvorming in de Bossche gemeenteraad op dinsdag 31 januari zal de stichting een keuze maken om Bosch Parade vanaf 2018 jaarlijks of tweejaarlijks terug te laten keren.