Archief: Projecten 2013

Mist

Boogaard

Kees van den Boogaart, Beeldend Kunstenaar
Pim de Bilde,
Grafisch Vormgever

Het mysterieuze en soms beangstigende karakter van het werk van Jheronimus Bosch inspireerde de makers tot het creëren van Mist. Op het drieluik van Bosch zijn ‘De Tuin der Lusten’,  zien we hoe de tuin is gesitueerd tussen Eden aan de ene kant en de hel aan de andere kant. Gesitueerd tussen de oorsprong van de zonde en de bestraffing. Maar hoe kom je daar, hoe zien de poorten van het een naar het ander eruit? Wat gebeurt er buiten de kaders van ‘De Tuin der Lusten’, op weg naar ‘De hel’ of op weg naar ‘Het aards Paradijs’? En is dat wat er wel of niet gebeurt zichtbaar?

Site makers

www.keesvandenboogaart.nl

www.grafischstation.nl

Mist wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met:

Contronics Engineering

De Hoeve Multipower