Lekker Boeieh!

schets02

Annet Nooijen & Neelke Jacobs, beeldend kunstenaars

Wat is goed, wat is fout en wie bepaalt dat? Is bij McDonalds eten goed of fout? De hele dag gamen, is dat de hemel of de hel? En maakt dat Nintendo dan de duivel of juist een god? Basisschoolleerlingen gingen aan de slag met deze vragen en ontwikkelden een nieuwe beeldtaal, waarmee ze laten zien wat zij verstaan onder goed en slecht. 

Inspiratie

Voor Lekker Boeieh! bekeken de leerlingen uitvoerig de panelen waarop Bosch het goede en het kwade belicht. In Bosch Parade drijven de resultaten van dit onderzoek als boeien voorbij. Net zoals Bosch’ moralistische werken vroeger, geven de boeien richting. Waar mag je varen en waar niet? Waar is het veilig, waar is gevaar? En welke richting moet je gaan als de boeien losraken?

tuinderlusten-detail1

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Montessorischool Merlijn.

Blog over het project is hier te lezen.

Neelke Jacobs