House of Hell

17_BP14_HouseofHell

Erik Vink, beeldend kunstenaar, performer

Er trekt vuur over en langs de Dommel. Er doemt een groot brandend en steigerend paard op. Daarachter, op een Griekse strijdwagen, een opperduivel die de macht heeft over zijn duivelse volk. Het volk, dat zich onder het publiek bevindt, beweegt zich als in slow motion, in een trance, het publiek negerend. Tot ze het commando krijgen.

Dan is er geen ontkomen aan…

Schermafbeelding 2014-01-22 om 12.54.16

Inspiratie
De inspiratie voor House of Hell is meerledig. Enerzijds zijn diverse standbranden door Bosch verbeeld en anderzijds is er de impact die beelden van Jheronimus Bosch hadden in de geschiedenis.
Aangezien in die tijd nog niet de beeldcultuur nog niet zo overheersend was als vandaag de dag moeten de schilderijen van Bosch toen zich bij de mensen op het netvlies gebrand hebben. Daarbij opgeteld de bijnaam van Jheronimus Bosch: “Den Duvelmakere”…
Vink zorgt dat het allemaal in het hier en nu gebeurt. De dagelijkse werkelijkheid vertaald naar de beeldtaal van Bosch en andersom.

Met medewerking van De Gouden Handjes, Martine Ditzhuyzen, Franck Le Lay, Café de Palm