Gemeenteraad zei ‘ja’

Bijna de voltallige raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaf gisteravond bij de begrotingsbehandeling de opdracht aan het College om geld vrij te maken voor Bosch Parade 2017. En ook om met de organisatie in gesprek te gaan over structurele ondersteuning voor de jaren erna. Dat is goed nieuws! 

Zoals we eerder al schreven, zal na het fantastische Jheronimus Bosch-jaar de financiering via Stichting Jheronimus Bosch 500 ten einde lopen. Onder de paraplu van Stichting Tijdvaarders gaat Bosch Parade verder. Zo worden er uit die naam ook gesprekken gevoerd met fondsen en andere partijen die het evenement een warm hart toe dragen. Met de toezegging van gisteravond lijken we een stap dichterbij de droom van onze initiatiefnemers: Bosch Parade als nieuwe traditie van Den Bosch. Een bijzonder event waarbij we de vitaliteit van de kunsten kunnen blijven vieren, in de stad van Jheronimus.

We zijn blij met de steun die Stichting Jheronimusch Bosch 500 toezegde vanuit de legacy van het Bosch-jaar, en blij met de steun vanuit de Bossche politiek om ook de komende jaren de verbondenheid van de stad met haar grootste zoon jaarlijks op een fantastische eigentijdse manier uit te kunnen blijven dragen.