De zeven hoofdzonden, je kent ze.

Bosch-ira-superbia

Ed Santman, beeldend kunstenaar

Samen met een groep (ex)gedetineerden en een ongeveer even grote groep vrijwilligers werkten de kunstenaars aan “De Zeven Hoofdzonden, je kent ze”, een uniek project dat tijdens het proces pas een definitieve vormgekregen heeft. Samenwerken aan een kunstwerk kan voor deze bijzondere doelgroep ook een manier zijn om bijna ongemerkt belangrijke sociale vaardigheden aan te leren.

Inspiratie

Hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, vraatzucht, woede en luiheid zijn de thema’s die Jheronimus Bosch schilderde in zijn paneel de Zeven Hoofdzonden. Het was (natuurlijk) de inspiratiebron voor het project van Ed Santman en zijn club. Al was het maar omdat de deelnemers zelf, net als wij allemaal, de nodige ervaring hebben met op zijn minst
één van die zeven zonden.

Bosch-ira-superbia Het project is ontstaan in samenwerking met Exodus Den Bosch.