Beiaard in het water

1_BP14_Boventonen

Joost van Balkom, componist en uitvoerend musicus
Rob van Dam, architect, vormgever

Al voordat Jheronimus Bosch geboren werd, speelde de eerste beiaardier van ’s-Hertogenbosch, Alart metten Clocken (beiaardier tussen ca. 1425 en 1430), op de Sint-Jansbeiaard. Hij was de eerste in een lange reeks stadsbeiaardiers. De geluiden van het carillon van de Sint Jan worden in 2014 naar het water van de Dommel gebracht. De beiaardier, die normaal onzichtbaar in zijn ‘ivoren toren’ opgesloten zit, wordt zichtbaar als een eigentijdse DJ. Hij bespeelt een drijvend carillon van klokken aan hoge staken die hem als in een strijdwagen voorttrekken. De zeven klokken op de oevers van de Dommel vormen bij gelijktijdig luiden een harmonisch akkoord en fungeren als een soort seintorens als de beiaardier voorbij trekt.

Inspiratie Het Laatste Oordeel van Jheronimus Bosch, detail.

Inspiratie
Bij Jheronimus Bosch hebben muziekinstrumenten een slechte naam en duiden op verloedering, overspel etc. Klokken roepen op tot gebed en dat moet Bosch als diepgelovig katholiek zeker zo ervaren hebben. In het schilderij ‘Het Laatste Oordeel ‘ van hangt een mens als een klepel onder aan de klok. Dat zal de straf zijn door de heilige kerkklok uit die tijd. De silhouetten van de staken symboliseren mensdierfiguren, die het vagevuur zijn of eraan proberen te ontsnappen door een heilig geluid te produceren dat hun ziel zal reinigen, of niet.

Met medewerking van Opstaporkest Koninklijke Harmonie, Royal Eysbouts, Bossche Beiaard Stichting, R.K. basisschool Het Bossche Broek, Fort van de Verbeelding, Opis Helpt

Facebookpagina Beiaardier te water

www.vanbalkom.com

www.robvandam-architect.nl

www.eijsbouts.com

bbs_bruin_blok